Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc chân không

Đúc chân không (Đúc kín áp suất âm, Đúc áp suất giảm hoặc Đúc quy trình V) sử dụng cát khô và áp suất âm để tạo khuôn đúc.Đúc áp suất âm chân không là một loại đúc cát khô và yêu cầu sử dụng thiết bị hút khí để hút không khí bên trong khuôn đúc, sau đó sử dụng sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài khuôn để bao phủ màng nhựa được nung nóng trên khuôn các mẫu và các mẫu.Khuôn đúc sẽ trở nên đủ mạnh để chịu được kim loại nóng chảy trong quá trình đúc.Sau khi lấy được khuôn đúc chân không, đổ cát khô không có chất kết dính vào hộp cát rồi dùng màng nhựa bịt kín mặt trên của khuôn cát, tiếp theo là hút chân không để cát được chắc và kín.Sau đó, lấy khuôn ra, cho các lõi cát vào, đóng khuôn lại để sẵn sàng đổ khuôn.Cuối cùng, vật đúc thu được sau khi kim loại nóng chảy được làm nguội và đông đặc.