Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc cát bằng thép không gỉ

Thép không gỉ cát đúc là sản phẩm đúc kim loại bằng thép không gỉ nóng chảy được đúc bằng quá trình đúc cát.Thép không gỉ là tên viết tắt của thép không gỉ và thép chịu axit.Nó được gọi là thép không gỉ có khả năng chống lại các phương tiện ăn mòn yếu như không khí, hơi nước và nước.Thép ăn mòn được gọi là thép chịu axit.Do sự khác biệt về thành phần hóa học giữa thép không gỉ thông thường và thép chịu axit, khả năng chống ăn mòn của chúng là khác nhau.Thép không gỉ thông thường thường không có khả năng chống lại sự ăn mòn của môi trường hóa học, trong khi thép chịu axit thường không bị ăn mòn.Thuật ngữ "thép không gỉ" không chỉ đề cập đến một loại thép không gỉ duy nhất, mà còn đề cập đến hơn một trăm loại thép không gỉ công nghiệp.Mỗi loại thép không gỉ được phát triển đều có hiệu suất tốt trong lĩnh vực ứng dụng cụ thể của nó.