Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc đầu tư bằng đồng thau

Đồng thau và đồng nào chúng tôi đúc

  • • Tiêu chuẩn Trung Quốc: H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2
  • • Tiêu chuẩn Hoa Kỳ: C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100
  • • Tiêu chuẩn Châu Âu: CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5

Đặc điểm của đồng đúc và đồng đúc

  • • Tính lưu động tốt, độ co ngót lớn, dải nhiệt độ kết tinh nhỏ
  • • Dễ bị co rút tập trung
  • • Đồng thau và đồng đúc có khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn tốt
  • • Đặc điểm cấu trúc của đồng thau và đồng đúc tương tự như đúc thép