Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc bọt bị mất bằng thép cacbon

Khả năng đúc bọt bị mất tại Xưởng đúc RMC:

  • • Kích thước tối đa: 1.000 mm × 800 mm × 500 mm
  • • Phạm vi trọng lượng: 0,5 kg - 100 kg
  • • Công suất hàng năm: 2.000 tấn
  • • Dung sai: Theo yêu cầu.

Lớp thép cacbon tương đương

CÁC NHÓM AISI W-stff DIN BS AFNOR JIS UNI
Thép carbon thấp A570-36 1,0038 RSt 37-2 4360 40 C E 24-2 Ne SS 34 Fe 360B FN
A36 1,0044 St 44-2 4360 43 A NFA 35-501 E 28 - -
A573-81 65 1,0116 St 37-3 4360 40 B E 24-U - Fe37-3
1006 1.0201 St 36 - Fd 5 - -
A515-65 1,0345 CHÀO 1501 161 A 37 CP SGV 410 -
1015 1.0401 C 15 080 M 15 CC 12 S 15 C 080 M 15
1020 1.0402 C22 050 A 20 CC20 - C20C21
- 1,0425 H II - A 42 CP SGV 410 Fe 410 1KW
1213 1,0715 9 SMn 28 230 M 07 S 250 TỔ 22 CF9SMn28
(12L13) 1,0718 9 SMnPb 28 - S 250 Pb SUM 22 L CF9SMnPb28
- 1,0723 15 S 20 210 A 15 - TỔ 32 -
1140 1,0726 35 S 20 212 M 36 35 MF 6 - -
1146 1,0727 45 S 20 212 M 44 45 MF 4 - -
1215 1,0736 9 SMn 36 240 M 07 S 300 TỔNG KẾT 25 CF 9 SMn 36
- 1,0765 - - - - 36SMnPb14
1010 1.1121 Ck 10 045 triệu 10 XC 10 S 10 C C10
- 1.1121 St 37-1 4360 40 A - S 10 C -
1022 1.1133 GS-20Mn 5 120 M 19 20 triệu 5 SMnC 420 G22Mn3
1015 1.1141 Ck 15 080 M 15 XC 18 S 15 Ck 080 M 15
1025 1.1158 Ck 25 070 M 26 XC 25 S 25 C C25
1018 - - - - SS400 Fe 360 ​​B
Thép cacbon trung bình A662 C 1,0436 ASt 45 1501 224 A 48 FP - -
1035 1.0501 C 35 060 A 35 CC 35 S 35 C C35
1035 1.0501 C 35 080 M 36 CC 35 S 35 C C35
1045 1.0503 C 45 080 M 46 CC45 S 45 C C45
1040 1,0511 C 40 080 M 40 AF 60 C 40 - C40
1055 1,0535 C 55 070 M 55 AF 70 C 55 S 55 C C55
- 1,0570 St 52-3 4360 50 B E 36-3 SM 490 A, B, C Fe 510
A738 1,0577 ASt 52 1501 224 A 52 FP - -
1039 1.1157 40 triệu 150 M 36 35 triệu 5 - -
1035 1.1181 Ck 35 060 A 35 XC 38 S 35 C C35
1035 1.1183 Cf 35 080 M 36 XC 38 TS S 35 C C36
1045 1.1191 Ck 45 808 M 46 XC 45 S 45 C C45
1055 1.1203 Ck55 070 M 55 XC 55 S55 C C50
1050 1.1213 Cf 53 060 A 52 XC 48 TS S 50 C C53
1045 1.1730 C45W En 43 B Y342 - -
A572-60 1.8900 StE 380 4360 55 E - - FeE390KG
- 1.8905 StE 460 HP 6 - -  
Thép với hàm lượng các bon cao 1060 1.0601 C60 060 A 62 CC55 - C60
1064 1.1221 Ck 60 060 A 62 XC 65 S 58 C C60
1070 1.1231 Ck 67 070 A 72 XC 68 - C70
1080 1.1248 Ck 75 060 A 78 XC 75 - -
1095 1.1274 Ck 101 060 A 96 XC 100 SUP 4 -