Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc cát thép cacbon

Thép cacbon đúc là loại thép đúc với cacbon là nguyên tố hợp kim chính và một lượng nhỏ các nguyên tố khác.Thép cacbon đúc có thể được chia thành thép cacbon đúc thấp, thép đúc cacbon trung bình và thép đúc cacbon cao.Hàm lượng cacbon của thép cacbon thấp đúc dưới 0,25%, hàm lượng cacbon của thép cacbon đúc từ 0,25% đến 0,60% và hàm lượng cacbon của thép cacbon đúc cao là từ 0,6% đến 3,0%.Đặc tính hiệu suất của thép đúc:

  • • Tính lưu động kém và thể tích co ngót và co ngót tuyến tính là tương đối lớn
  • • Tính chất cơ học toàn diện tương đối cao.Độ bền nén và độ bền kéo bằng nhau
  • • Khả năng hấp thụ sốc kém và độ nhạy cao
  • • Các vật đúc bằng thép cacbon thấp có tính hàn tương đối tốt.