Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Bộ phận đúc tự động

Ô tô đại diện cho kết quả của công nghệ hiện đại và trí tuệ của con người.Quá trình đúc, rèn, gia công và các quá trình tạo hình kim loại khác đóng một vai trò rất quan trọng bằng cách cung cấp các bộ phận kim loại cơ bản nhất.Bao gồm nhưng không giới hạn các bộ phận sau đây, các sản phẩm được sử dụng cho ô tô của chúng tôi giúp tăng doanh thu kinh doanh của chúng tôi rất nhiều trong những năm gần đây.

  • - Ổ trục
  • - Trục truyền động
  • - Cánh tay điều khiển
  • - Vỏ hộp số, Vỏ hộp số
  • - Bánh xe
  • - Vỏ lọc
Bộ phận tự động Đúc và Gia công CNC