Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Thép hợp kim đúc

Thép hợp kim là một nhóm hợp kim chủ yếu bao gồm sắt, cacbon và các nguyên tố hợp kim khác như Si, Mg, Cr, Mo, Ni, Mn, Cu ... Thép hợp kim đúc có thể được chia thành thép hợp kim thấp đúc (tổng số các nguyên tố hợp kim nhỏ hơn hoặc bằng 5%), thép hợp kim đúc (tổng số nguyên tố hợp kim từ 5% đến 10%) và thép hợp kim cao (tổng nguyên tố hợp kim lớn hơn hoặc bằng 10%).Dựa trên các ứng dụng và cấu trúc khác nhau, thép hợp kim có thể được đúc bằng nhiều loại quy trình đúc bao gồm đúc đầu tư, đúc cát, đúc vỏ, đúc xốp và đúc chân không.Cácđúc thép hợp kimthường có một số tính chất cơ học độc đáo như khả năng chịu nhiệt, chống mài mòn, không gỉ và chống ăn mòn.