Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc cát sắt dẻo

Gang dẻo dùng để chỉ gang trong đó than chì có hình cầu sau khi gang nóng chảy được xử lý bằng chất tạo hình cầu.Đó là lý do tại sao gang dẻo còn được gọi là gang cầu graphit hoặc gang hình cầu.Bên trong gang dẻo bởi kính hiển vi điện tử, hình dạng của than chì hình cầu gần như hình cầu, và bên trong của nó là hình dạng xuyên tâm và nó có hiệu ứng phân cực rõ ràng.Tỷ lệ hình cầu đề cập đến tỷ lệ phần trăm của tổng số graphit hình cầu trong một phạm vi nhất định trên tổng số graphit.Tỷ lệ hình cầu hóa là một chỉ số để đo mức độ hình cầu hóa của gang dạng nốt, và nó là một tiêu chuẩn quan trọng trong các vật đúc bằng gang dẻo.