Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Máy đúc nông nghiệp

Các bộ phận đúc mà chúng tôi sản xuất cho OEM thiết bị nông nghiệp bao gồm:

  1. Turnbuckles
  2. Clevises
  3. Rototiller tines
  4. Phần cứng xe
  5. Manifolds
  6. Vỏ bọc
  7. Bộ phận van
  8. Dấu ngoặc
  9. Bìa
  10. Triển khai các bộ phận và phần cứng