Đầu tư Đúc đúc |Đúc cát

Đúc thép không gỉ, Đúc sắt xám, Đúc sắt dẻo

Đúc cát

Đúc cátlà một quá trình đúc kết truyền thống nhưng cũng hiện đại.Nó sử dụng cát xanh (cát ẩm) hoặc cát khô để tạo thành hệ thống đúc.Đúc cát xanh là quá trình đúc lâu đời nhất được sử dụng trong lịch sử.Khi làm khuôn, nên tạo ra các hoa văn bằng gỗ hoặc kim loại để tạo thành khoang rỗng.Kim loại nóng chảy sau đó đổ vào khoang để tạo thành vật đúc sau khi làm nguội và đông đặc.Đúc cát ít tốn kém hơn so với các quy trình đúc khác cho cả quá trình phát triển khuôn và bộ phận đúc đơn vị.Đúc cát, luôn có nghĩa là đúc cát xanh (nếu không có mô tả đặc biệt).Tuy nhiên, ngày nay, các quá trình đúc khác cũng sử dụng cát để làm khuôn.Họ có tên riêng của họ, chẳng hạn nhưđúc khuôn vỏ, đúc cát phủ nhựa furan (không có loại nướng),mất đúc bọtvà đúc chân không.