CƠ SỞ ĐĂNG KÝ TÙY CHỈNH

Giải pháp cơ khí và công nghiệp OEM

Thiết bị hậu cần

steel logistics machinery parts

Các bộ phận kim loại tùy chỉnh OEM bằng cách đúc cát, đầu tư đúc (đúc sáp bị mất), quá trình rèn và gia công chính xác cho thiết bị hậu cần chủ yếu được sử dụng cho xe nâng, xe nâng tay hậu cần, xe nâng tay thủy lực với các phần sau:
- Bánh xe
- Bình luận viên
- Dấu ngoặc
- Xi lanh thủy lực

Dưới đây là các thành phần điển hình bằng cách đúc và / hoặc gia công từ nhà máy của chúng tôi: