CƠ SỞ ĐĂNG KÝ TÙY CHỈNH

Giải pháp cơ khí và công nghiệp OEM

Ô tô

metal casting and machining auto parts

Là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất, ô tô là đại diện cho kết quả của công nghệ hiện đại và trí tuệ của con người. Đúc cát,đầu tư đúc, Gia công CNC và các quy trình tạo hình kim loại khác đóng một vai trò rất quan trọng bằng cách cung cấp những gì cơ bản nhất bộ phận kim loại. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần sau,sản phẩm dùng cho ô tô giúp rất nhiều để tăng doanh thu kinh doanh của chúng tôi trong những năm gần đây.
• Ổ trục
• Trục truyền động
• Cánh tay điều khiển
• Vỏ hộp số, Vỏ hộp số
• Bánh xe
• Vỏ lọc

Dưới đây là các thành phần điển hình bằng cách đúc và / hoặc Gia công chính xác CNC từ nhà máy của chúng tôi:

air pressor cylinder cover-die casting- aluminum
brake disc-gray iron-sand casting (2)
clutch cover-gravity casting-aluminium alloy
connection rod-forging-machined-alloy steel
brake disc-gray iron-sand casting
stainless steel casting auto spare parts
aisi 304 stainless steel casting auto parts
stainless steel lost wax casting products
stainless steel casting automotive parts