CƠ SỞ ĐĂNG KÝ TÙY CHỈNH

Giải pháp cơ khí và công nghiệp OEM

Các ngành khác

casting pump and valve parts

Là quá trình sản xuất cơ bản, thực sự vật đúc, rèn và quá trình xử lý thêm của chúng có thể tạo ra gần như tất cả bộ phận kim loạicần hỗ trợ và các chức năng mạnh mẽ. Sản phẩm của chúng tôi cũng đang phục vụ các ngành công nghiệp sau:
- Bộ phận van và bơm: Đĩa van, Thân van, Thân / Vỏ bơm, Cánh bơm, Khớp nối camlock. 
- Phần cứng và Máy móc Công cụ
- Xe máy
- Đóng tàu
- Cung cấp Dầu, Khí và Nước

Dưới đây là các thành phần tiêu biểu phục vụ khách hàng công nghiệp cơ khí bằng các dịch vụ đúc theo yêu cầu và / hoặc gia công từ nhà máy của chúng tôi:

stainless steel camlock
stainless steel 304 camlock
camlock lost wax casting-stainless steel aisi 316
camlock-lost wax casting stainless steel
stainless steel camlock from China company
valve disc by stainless steel investment casting
flange-investment casting with brass
flange-brass investment casting and machining
flange-china investment casting-stainless steel
stainless steel investment casting flange
impeller-ductile iron-sand casting
pump housing-gray iron-sand casting foundry
impeller-investment casting-ss
impeller-investment casting with stainless steel
pipe connector-sand casting-gray iron
pipe fitting-gray iron-sand casting-1
pipe fittings-ductile iron-sand casting
stainless steel cf8m casting valve disc
pump housing-gray iron-sand casting product
pump housing-gray cast iron-sand casting
pump housing-investment casting-ductile cast iron
pump housing-investment casting-ss
stainless steel investment casting valve parts
valve housing-investment casting-stainless steel
brass valve body-investment casting
alloy steel valve body-investment casting-ss
valve disc-investment casting-stainless steel
duplex stainless steel valve disc by investment casting
valve housing-investment casting stainless steel
stainless steel casting and machined impeller